Klub Przedszkoli Krasnala Hałabały
Menu
Strona głowna  /  Wydarzenia
Poniżej opublikowane zostały sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów edukacyjnych. Zapraszamy do lektury.

Sprawozdania
 
„HAŁABAŁA UMYSŁ ĆWICZY, ROZWIĄZUJE ZAGADKI, LICZY…”
 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2015/2016
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-09-27 21:49:04

Projekt 9
HAŁABAŁA POZNAJE SŁOWA, TAK SIĘ RODZI MĄDRA GŁOWA
 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2014/2015
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-09-27 21:48:03

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 Klub Przedszkoli Krasnala Hałabały realizuje projekt edukacyjny nr 8:

HAŁABAŁA PODRÓŻUJE I DZIECIOM POLSKĘ POKAZUJE
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-09-01 15:58:05

Projekt 7

HAŁABAŁA BARWY MIESZA I OBRAZY SWE ROZWIESZA
 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2011/2012
 
CELE:
wymiana doświadczeń w zakresie edukacji plastycznej;
rozwijanie u dzieci poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
zwrócenie uwagi dzieci na barwę i kolor;
zachęcenie dzieci do ekspresji na płaszczyźnie plastycznej.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-09-01 15:27:33

Projekt 6

HAŁABAŁA WSZYSTKIM POWIE - JAK NALEŻY DBAĆ O ZDROWIE
 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2010/2011

CELE:
wymiana doświadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej;
zachęcanie dzieci do dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, właściwe odżywianie;
poznanie sposobów zapobiegania chorobom.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-03 11:52:43

Projekt 5

HAŁABAŁA SIŁ NIE ŻAŁUJE – DO OCHRONY PRZYRODY NAWOŁUJE
 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2009/2010

CELE:
rozbudzanie zainteresowań dzieci przyrodą i jej ochroną;
wzbogacanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez realizowanie edukacji ekologicznej;
wymiana doświadczeń placówek w zakresie realizacji edukacji ekologicznej.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-03 11:51:37

Projekt 4

HAŁABAŁA KRASNAL ŻWAWY – JUŻ GOTOWY DO WYPRAWY

TERMIN REALIZAJI: rok szkolny 2008/2009

CELE:
rozbudzanie zainteresowań dzieci kulturą regionu, kraju;
poznawanie tradycji i obyczajów regionów kraju ojczystego;
wymiana materiałów dotyczących edukacji regionalnej.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-03 11:44:40

Projekt 3

HAŁABAŁA ARTYSTA NIE LADA – O KONKURSACH WSZYSTKIM ROZPOWIADA

TERMIN REALIZACJI: 2007/2008

CELE:
zacieśnieni kontaktów pomiędzy przedszkolami;
wzbogacanie doświadczeń dzieci w zakresie działań artystycznych;
rozwijanie ich umiejętności i zdolności, rozbudzanie zainteresowań sztuką.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-03 11:39:43

Projekt 2

HAŁABAŁA GOŚCI POZNAJE – LOGO KLUBU ZNAJOMYM ROZDAJE
 
TERMIN REALIZACJI: drugi semestr roku szkolnego 2006/2007

CELE:
stworzenie logo Klubu;
tworzenie listy propozycji działań oraz projektów.
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-02 22:54:25

Projekt 1
 
TERMIN REALIZACJI: listopad 2006

CELE:
nawiązanie kontaktu z placówkami i pomiędzy placówkami;
integracja placówek z całego kraju.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-02 22:51:55